Aktie Añatuya

Aan de Nederrijn, dicht bij de Nederlandse grens, tussen Kleef en Kranenburg, ligt het 3000-zielen tellende dorp Nütterden. In het noorden van Argentinië is er een diocees, het bisdom Añatuya, dat met een oppervlakte van 68.000 vierkante kilometer, net zo groot is als Nederland, België en Luxemburg bij elkaar. Sinds eind 1974 bestaat er een samenwerkingsverband tussen Nütterden en Añatuya. en sedert 2004 is daar ook de gemeente Mehr bij gekomen.

Añatuya ligt in het noorden van Argentinië in de provincie Santiago del Estero, ongeveer 1000 kilometer van de hoofdstad Buenos Aires verwijdert. In het bisdom leven veel ondervoede kinderen. Het aantal analfabeten is zeer hoog. De drinkwaterverzorging is catastrofaal. Op sommige plaatsen is de grond door vulkanische invloed vervuild met arsenicum en salpeter. Het regent maanden lang niet en als het dan eindelijk eens regent, dan valt er zo buitensporig veel water, dat daardoor grote delen van het land overstromen. Door de overstromingen worden bruggen en straten vernield en spoelt de dunne laag vruchtbare aarde weg. Cisternen en waterputten zijn hoogstnoodzakelijk. De gezondheidszorg voor de mensen is zeer slecht. Voor de bewoners is er nauwelijks werk. De mannen uit een gezin moeten vaak als rondtrekkende oogstarbeiders met hun hele gezin door het land trekken (men noemt ze "Zwaluwarbeiders") of ze moeten werk zoeken in de houtskoolindustrie, waardoor ze dus niet alleen bijdragen aan het ontbossen en verbranden van de wouden, maar ook vaak op latere leeftijd nog blind kunnen worden.

In 2010 was het 25 jaar geleden dat de St. Georg-Basisschool Nütterden zich voor de San-Jorge-School in Añatuya is gaan inzetten. Sinds 2011 gaan de donaties naar twee zeer arme landscholen in de gemeente San José de las Petacas in Boquerón, ieder met ongeveer 20 leerlingen.

In het bisdom Añatuya is er in het bijzonder gebrek aan medicijnen, kindervoeding en bouwmateriaal. Met het bouwmateriaal kunnen, in de strijd tegen de dodelijke Chagas ziekte, huizen met vaste daken worden gebouwd. De Chagas ziekte wordt verspreid door Vinchuca wandluizen, die zich nestelen in het stro van de daken en de lemen muren van de Ranchos en waarvan vele van de inwoners van Santiago-del-Estero met de ziekte geïnfecteerd zijn.

Een ieder jaar weer terugkerende inzamelaktie van de parochie St. Antonius Nütterden is sinds 1975 het collecteren door de "Sternsinger". Hierdoor kon uit Nütterden al meer dan 90.660 Euro en uit Mehr 9.190 Euro (stand januari 2013) ter beschikking worden gesteld voor de arme mensen en vooral voor de kinderen, in het bisdom Añatuya. Het geld gaat eerst naar het kindermissiewerk Aken, die vervolgens de donaties dan doorstuurd aan "Medeor" in Tönisvorst. Van daar wordt de de aanschaffing van medicijnen voor het bisdom Añatuya verzorgd. Kernpunten van de “Aktion Añatuya” zijn hoofdzakelijk de verdeling van de donaties voor de aanleg van cisternen voor drinkwater, de bouw van solarinstallaties en de bouw van eenvoudige stenen huizen.

U kunt de aktie Añatuya helpen:
Rekening: Aktion Anatuya Nütterden
BIC: WELADED1KLE
IBAN: DE 33 3245 0000 0005 6309 00

Indien gewenst verstrekt de pastorie kwitanties voor de giften (a.u.b. het volledige adres opgeven).

Voor verdere informaties of opmerkingen:
Hans-Jürgen Jacobs, Tel.: 0049(0)2826-7639, E-Mail: simondavid@t-online.de.